Saopštenje o zakupu transportnih kapaciteta za 2019./2020. godinu

četvrtak, 13 jun 2019 13:51

"Gas Promet" AD, kao operater transportnog sistema prirodnog gasa u Republici Srpskoj, obavještava potencijalne korisnike usluga transportnog sistema da je krajnji rok za dostavljanje Zahtjeva za pristup transportnom sistemu 30. jun 2019. godine.

Rok za dostavljanje Zahtjeva je pomjeren u odnosu na predviđeni Pravilima rada transportnog sistema, radi usklađivanja gasne godine sa odredbama Trećeg energetskog paketa EU, Sporazumom o radnom režimu sa susjednim operatorom i ustaljenom praksom evropskih operatera.

Podaci o raspoloživom tehničkom kapacitetu transportnog sistema prirodnog gasa su dostupni na ovoj stranici, pod "informacije/godišnji kapaciteti".

Nakon dostavljanja Zahtjeva za pristup, u skladu sa Pravilima rada transportnog sistema za prirodni gas u Republici Srpskoj, korisnicima će biti odobreni transportni kapaciteti i potpisani ugovori o pristupu i korišćenju transportnog sistema.

Za Zahtjeve koji budu podnešeni nakon navedenog roka, transportni kapacitet se može odobriti samo na prekidnoj osnovi.

Obrazac Zahtjeva za pristup možete preuzeti na ovoj stranici, pod "usluge trećim licima/pristup sistemu".

 

Zakazana godišnja Skupština akcionara

četvrtak, 23 maj 2019 13:31

Godišnja Skupština akcionara "GAS PROMET" AD Pale održaće se dana 26.06.2019. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za godišnju Skupštinu akcionara

Dopuna dnevnog reda

 

Održana trideseta sjednica Upravnog odbora

četvrtak, 23 maj 2019 13:29

Trideseta sjednica Upravnog odbora "GAS PROMET" AD Pale održana je dana 22.05.2019. godine u sjedištu Društva u Palama.

ODLUKE:

1. prijedlog Odluke o raspodjeli ostvarenog neto dobitka iz 2018. i ranijih godina,

2. Odluka o prodaji administrativno-poslovnog prostora u ulici Srpskih ratnika 17 u Palama,

3. Odluka o utvrđivanju prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju „GAS PROMET“ AD Pale i

4. Odluka o sazivanju godišnje Skupštine akcionara sa prijedlogom dnevnog reda.

Na sjednici je utvrđen tekst izvještaja o radu Upravnog odbora koji će razmatrati Skupština akcionara.

 

Strana 4 od 47

«PočetakPrethodna12345678910SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.