Cijena za korišćenje dionice Šepak-Karakaj

ponedjeljak, 13 avgust 2018 11:07

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je Rješenjem broj: 01-3-23/18/R-88-184 od 12.07.2018 odobrila cijene za korišćenje transportnog sistema prirodnog gasa za dionicu Šepak-Karakaj u Republici Srpskoj.

Cijene i koeficijenti za korišćenje dionice Šepak-Karakaj

 

Održana Godišnja Skupština akcionara

četvrtak, 05 jul 2018 14:00

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale za poslovnu 2017. godinu održana je dana 28.06.2018. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17, sa početkom u 12:00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara od 05.09.2017. godine

2. Odluka o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora

3. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2017. godinu

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu

5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora

 

Zakazana Godišnja Skupština akcionara

utorak, 29 maj 2018 07:49

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održaće se dana 28.06.2018. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu akcionara

 

Strana 9 od 47

«PočetakPrethodna12345678910SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.