Održana Godišnja Skupština akcionara

srijeda, 08 jun 2016 10:25

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale za poslovnu 2015. godinu održana je dana 31.05.2016. godine u sjedištu Društva u Palama, ul. Srpskih ratnika br. 17, sa početkom u 12:00 časova.

Na Skupštini akcionara donesene su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara od 28.05.2015. godine

2. Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora

3. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja za 2015. godinu

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu

5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i utvrđivanju naknade za rad članova Upravnog odbora

 

Zakazana Godišnja Skupština akcionara

četvrtak, 28 april 2016 10:51

Godišnja Skupština akcionara "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo - Pale održaće se dana 31.05.2016. godine u prostorijama Društva u Palama u Ul. Srpskih ratnika 17 sa početkom u 12.00 časova.

Pozivaju se svi akcionari - fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Materijali za Skupštinu dostupni su svakom akcionaru u redovno radno vrijeme u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu akcionara

 

Održana šesnaesta sjednica Upravnog odbora

četvrtak, 28 april 2016 10:48

Šesnaesta sjednica Upravnog odbora "Gas Promet" AD Istočno Sarajevo – Pale održana je dana 27.04.2016. godine u sjedištu Društva u Palama.

Na sjednici je razmatran godišnji obračun i izvještaj o poslovanju Društva za 2015. godinu sa izvještajem Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima i utvrđen prijedlog Odluke o raspodjeli ostvarenog neto dobitka.

Utvrđen je tekst izvještaja o radu Upravnog odbora i donesena Odluka o sazivanju godišnje Skupštine akcionara sa prijedlogom dnevnog reda.

 

Strana 7 od 38

«PočetakPrethodna12345678910SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.