Održana godišnja Skupština akcionara

četvrtak, 04 novembar 2010 09:53

Godišnja Skupština akcionara „Gas Promet“ AD Istočno Sarajevo – Pale za poslovnu 2009. godinu održana je dana 18.05.2010. godine u prostorijama Društva u Palama ul. Srpskih ratnika br. 17 sa početkom u 11,00 časova.
Odluku o sazivanju Skupštine sa predlogom dnevnog reda donio je Upravni odbor na sjednici održanoj 15.04.2010. godine. Poziv za Skupštinu je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ za dan 17.04.2010. godine i na oglasnoj ploči Preduzeća.

Opširnije: Održana godišnja Skupština akcionara

 

Održana trinaesta sjednica Nadzornog odbora

četvrtak, 04 novembar 2010 09:52

Trinaesta sjednica Nadzornog odbora „Gas Promet“ AD Istočno Sarajevo – Pale održana je dana 27.04.2010. godine u sjedištu Društva u Palama.
Razmatran je izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2009. godinu i izvještaj o poslovanju za 2009. godinu. Izvršene su i pripreme za održavanje godišnje Skupštine akcionara.

Opširnije: Održana trinaesta sjednica Nadzornog odbora

 

Održana osamnaesta sjednica Upravnog odbora

četvrtak, 04 novembar 2010 09:51

Osamnaesta sjednica Upravnog odbora „Gas Promet“ AD Istočno Sarajevo – Pale održana je dana 15.04.2010. godine u prostorijama Društva u Palama. Usvojen je Plan poslovanja za period 2010-2012. godine i izmjene Pravila rada transportne mreže prirodnog gasa u Republici Srpskoj. Donešena je Odluka o sazivanju Godišnje Skupštine akcionara i predlog dnevnog reda za Skupštinu.

Opširnije: Održana osamnaesta sjednica Upravnog odbora

 

Strana 45 od 47

«PočetakPrethodna41424344454647SljedećaKraj»

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.