Одржана тридесета сједница Управног одбора

Тридесета сједница Управног одбора "ГАС ПРОМЕТ" АД Пале одржана је дана 22.05.2019. године у сједишту Друштва у Палама.

ОДЛУКЕ:

1. приједлог Одлуке о расподјели оствареног нето добитка из 2018. и ранијих година,

2. Одлука о продаји административно-пословног простора у улици Српских ратника 17 у Палама,

3. Одлука о утврђивању пречишћеног текста Уговора о организовању „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале и

4. Одлука о сазивању годишње Скупштине акционара са приједлогом дневног реда.

На сједници је утврђен текст извјештаја о раду Управног одбора који ће разматрати Скупштина акционара.

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .