Основни подаци

Одлуком Владе Републике Српске број 02/1-020-1505/98 од 29.07.1998 године основано је ОДП „Гас Промет“ Српско Сарајево, као државно предузеће за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса.
„Гас Промет“ Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса, Источно Сарајево-Пале организовано је након извршене власничке трансформације државног капитала, с тим што државни капитал и даље има већинско учешће у укупном капиталу, а налазимо се и на списку предузећа која су обухваћена Одлуком Владе о одређивању предузећа од стратешког значаја.
„Гас Промет“ Акционарско друштво, Источно Сарајево-Пале је правни сљедбеник ОДП „Гас Промет“ Српско Сарајево.

Власничка структура капитала у Друштву је слиједећа:

- ЈП "Србијагас" 39,14%

- Акцијски фонд Републике Српске (државни капитал) 26,09%
- Пензиони резервни фонд 10%
- Фонд за реституцију Републике Српске 5%
- Инвестициони фондови и физичка лица 19,77%

Упркос потешкоћама, у протеклом периоду смо успјели обезбиједити услове за континуално снабдијевање Републике Српске и Босне и Херцеговине природним гасом. Бринули смо и о санацији и одржавању постојећег транспортног система, као и о развоју и ширењу гасне мреже у Републици Српској.

Као посебан успјех сматрамо наш допринос у доношењу Закона о гасу. Овим законом уређује се начин организовања, регулација и функционисање сектора природног гаса, услови за уредно, квалитетно и сигурно снабдијевање купаца природним гасом, начин обављања дјелатности производње, транспорта, дистрибуције, снабдијевања и складиштења природног гаса на територији Републике Српске.

Донијели смо „Правила рада транспортне мреже природног гаса у Републици Српској“, као неопходан пропис за обављање енергетских дјелатности: транспорта и управљања транспортним системом.

Друштво посједује дозволе, издате од стране Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, за обављање дјелатности:

- управљања системом за транспорт природног гаса
- транспорта природног гаса

Структуру запослених углавном чини високообразовани стручни кадар способан да води послове и испуњава све своје обавезе.

- ЈП "Србијагас" 39,14%

- Акцијски фонд Републике Српске (државни капитал) 26,09%
- Пензиони резервни фонд 10%
- Фонд за реституцију Републике Српске 5%
- Инвестициони фондови и физичка лица 19,77%

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .