Капацитети система за наредну годину

Технички капацитет система (у Sm 3 ) за 2020/2021. годину

УЛАЗ:

ШЕПАК

ИЗЛАЗ 1:

КЛАДАЊ

ИЗЛАЗ 2:

КАРАКАЈ

ИЗЛАЗ 3:

ЗВОРНИК

708.100.000

547.500.000

131.400.000

29.200.000

 

Максимални технички дневни капацитет (Sm 3 /дан) за 2020/2021. годину

 

Мјесец

УЛАЗ:

ШЕПАК

ИЗЛАЗ 1:

КЛАДАЊ

ИЗЛАЗ 2:

КАРАКАЈ

ИЗЛАЗ 3:

ЗВОРНИК

Октобар

1.940.000

1.500.000

360.000

80.000

Новембар

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Децембар

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Јануар

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Фебруар

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Март

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Април

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Мај

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Јун

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Јул

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Август

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Септембар

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

 

Расположиви капацитет система (у Sm 3 ) за 2020/2021. годину

УЛАЗ:

ШЕПАК

ИЗЛАЗ 1:

КЛАДАЊ

ИЗЛАЗ 2:

КАРАКАЈ

ИЗЛАЗ 3:

ЗВОРНИК

708.100.000

547.500.000

131.400.000

29.200.000

 

Максимални расположиви дневни капацитет (Sm 3 /дан) за 2020/2021. годину

 

Мјесец

УЛАЗ:

ШЕПАК

ИЗЛАЗ 1:

КЛАДАЊ

ИЗЛАЗ 2:

КАРАКАЈ

ИЗЛАЗ 3:

ЗВОРНИК

Октобар

1.940.000

1.500.000 360.000 80.000

Новембар

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Децембар

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Јануар

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Фебруар

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Март

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Април

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Мај

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Јун

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Јул

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Август

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000

Септембар

1.940.000 1.500.000 360.000 80.000