Капацитети система за наредну годину

Технички капацитет система (Sm 3 ) за 2018. годину

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

693.500.000

474.500.000

36.500.000

182.500.000

 

Максимални технички дневни капацитет (Sm 3 ) за 2018. годину

 

Мјесец

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

Јануар

1.900.000

1.300.000

100.000

500.000

Фебруар

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

Март

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

Април

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

Мај

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

Јун

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

Јул

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

Август

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

Септембар

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

Октобар

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

Новембар

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

Децембар

1.900.000 1.300.000 100.000 500.000

 

Расположиви капацитет система (Sm 3 ) за 2018. годину

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

590.875.000

474.500.000

33.875.000

82.500.000

 

Максимални расположиви дневни капацитет (Sm 3 ) за 2018. годину

 

Мјесец

УЛАЗ:

ППС „Каракај“

ИЗЛАЗ 1:

МС „Сарајево“

ИЗЛАЗ 2:

ГМРС „Зворник“

ИЗЛАЗ 3:

ГМРС „Алумина“

Јануар

1.582.500

1.300.000

76.000

206.500

Фебруар

1.582.500 1.300.000 76.000 206.500

Март

1.582.500 1.300.000 76.000 206.500

Април

1.582.500 1.300.000 76.000 206.500

Мај

1.606.500 1.300.000 100.000 206.500

Јун

1.606.500 1.300.000 100.000 206.500

Јул

1.606.500 1.300.000 100.000 206.500

Август

1.606.500 1.300.000 100.000 206.500

Септембар

1.606.500 1.300.000 100.000 206.500

Октобар

1.582.500 1.300.000 76.000 206.500

Новембар

1.582.500 1.300.000 76.000 206.500

Децембар

1.582.500 1.300.000 76.000 206.500

© 2010 Гас Промет - Источно Сарајево. Сва права задржана. Дизајн странице Paleol.net .