Ekološko gorivo

Svima je poznato da je planeta Zemlja zahvaćena velikim klimatskim promjenama, a najveća prijetnja dolazi od sagorijevanja sve većih količina fosilnih goriva (ugalj, gasovi, nafta i njeni derivati), kao i od nekontrolisane sječe šuma. Ove aktivnosti povećavaju količinu gasova u atmosferi (posebno ugljendioksida, metana i azotnih oksida) koji u većim količinama uzrokuju zarobljavanje sunčeve toplote, odnosno sprečavaju njeno zračenje u svemir.

Ovaj efekat „staklene bašte“ za posljedicu ima rast temperature na zemlji, topljenje leda na polovima i podizanje nivoa mora. Poremećen biljni svijet nije u stanju da apsorbuje sve veće količine ugljendioksida u atmosferi. Najveću opasnost može predstavljati sve brže otapanje trajno zamrznutih slojeva zemljine površine, jer niko još ne zna koliko će se ugljendioksida i metana time osloboditi.

U razvijenim zemljama na snazi su strogi propisi o zaštiti čovjekove okoline, koji uvode sistem ograničenja emisije štetnih gasova i sistem plaćanja kazni potrošačima koji uzrokuju zagađenje. Cilj ovih propisa je zaštita ljudskog zdravlja, jer ono počiva na zdravoj okolini.

Sa aspekta nastalih produkata sagorijevanja prirodni gas je čisto gorivo u poređenju sa čvrstim, odnosno tečnim gorivima, pošto se pri sagorijevanju prirodnog gasa ne emituju jedinjenja koja su karakteristična za sagorijevanje čvrstih i tečnih goriva, a koja zagađuju okolinu.

Sagorijevanjem prirodnog gasa oslobađa se približno za jednu polovinu manja količina ugljendioksida od one koja nastaje sagorijevanjem uglja.

Sagorijevanjem prirodnog gasa oslobađaju se znatno manje količine azotnih oksida, nego sagorijevanjem drugih fosilnih goriva.

Sumpordioksid se oslobađa sagorijevanjem uglja i tečnih goriva, dok praktično ne postoji u produktima sagorijevanja prirodnog gasa.

U produktima sagorijevanja prirodnog gasa nisu prisutni pepeo i čađ.

Dakle, prirodni gas je ekološki najčistije gorivo.

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.