Kapaciteti sistema za narednu godinu

Tehnički kapacitet sistema (Sm3) za 2017. godinu

ULAZ:

PPS „Karakaj“

IZLAZ 1:

MS „Sarajevo“

IZLAZ 2:

GMRS „Zvornik“

IZLAZ 3:

GMRS „Alumina“

750.000.000

455.000.000

75.000.000

220.000.000

 

Maksimalni tehnički dnevni kapacitet (Sm3) za 2017. godinu

 

Mjesec

ULAZ:

PPS „Karakaj“

IZLAZ 1:

MS „Sarajevo“

IZLAZ 2:

GMRS „Zvornik“

IZLAZ 3:

GMRS „Alumina“

Januar

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Februar

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Mart

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

April

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Maj

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Jun

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Jul

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Avgust

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Septembar

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Oktobar

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Novembar

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

Decembar

2.050.000

1.250.000

200.000

600.000

 

Raspoloživi kapacitet sistema (Sm3) za 2017. godinu

ULAZ:

PPS „Karakaj“

IZLAZ 1:

MS „Sarajevo“

IZLAZ 2:

GMRS „Zvornik“

IZLAZ 3:

GMRS „Alumina“

687.000.000

455.000.000

72.300.000

159.700.000

 

Maksimalni raspoloživi dnevni kapacitet (Sm3) za 2017. godinu

 

Mjesec

ULAZ:

PPS „Karakaj“

IZLAZ 1:

MS „Sarajevo“

IZLAZ 2:

GMRS „Zvornik“

IZLAZ 3:

GMRS „Alumina“

Januar

1.796.000

1.250.000

170.000

376.000

Februar

1.796.000 1.250.000

170.000

376.000

Mart

1.796.000

1.250.000

170.000 376.000

April

1.796.000 1.250.000 170.000 376.000

Maj

1.826.000 1.250.000

200.000

376.000

Jun

1.826.000 1.250.000

200.000

376.000

Jul

1.826.000 1.250.000

200.000

376.000

Avgust

1.826.000 1.250.000

200.000

376.000

Septembar

1.826.000 1.250.000

200.000

376.000

Oktobar

1.796.000 1.250.000 170.000 376.000

Novembar

1.796.000 1.250.000 170.000 376.000

Decembar

1.796.000

1.250.000 170.000 376.000

Posjete:

745210

© 2010 Gas Promet - Istočno Sarajevo. Sva prava zadržana. Dizajn stranice Paleol.net.